شیلنگ دو سر مهره چیست

By modir

شیلنگ دوسر مهره  به عنوان شلنگ رابط در بخش های مختلفی سیستم لوله کشی اصلی ساختمان و برای اتصال محصولات متنوعی از جمله روشویی، سینک و … به سیستم لوله کشی ساختمان بکار می رود. طول آن 50 سانتی متر بوده و به صورت دوسر مهره ساخته شده است. سایز آن 1/2 می باشد. روکش و شلنگ داخلی آن…